kehitys Tag

  Vaasan Pukinkulmaan on parhaillaan rakentumassa uusi innovaatiokeskus Wasa Innovation Center. HOISKO toimitti ja asensi ulkomuodoltaan vaativaan rakennukseen CLT-elementit. CLT-rakentamisen ansiosta on saatu aikaan perinteisestä rakentamisesta hyvinkin poikkeavia ratkaisuja. Innovaatiokeskuksen on tarkoitus tulevaisuudessa yhdistää useiden eri alojen osaamista saman katon alle. Rakennuksen seinien sisältä tulee löytymään osaamista niin...

  Kuten puu, ei yrityskään ole vahvimmillaan yksin. HOISKO on aloittanut hankkeen CLT:n arvoketjun selvittämiseen ja sen tuomien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen kartoittamiseksi projektipäällikkönään Maarit Liikala. Etsimme hankkeen avulla yhteistyömahdollisuuksia sekä uutta osaamista massiivipuun jalostuksen arvoketjuun. Alueen rakennustuoteteollisuudesta ja sen alihankkijoista etsitään kumppaneita kehittämään yhteistyössä osaamista, tuotteita ja innovaatiota CLT:n...