Rakentaminen

HOISKO CLT:n käyttömahdollisuudet

Ristiinlaminoitu massiivipuu soveltuu pääsääntöisesti kaikkeen rakentamiseen, johon puuta voi käyttää. Käyttökohteita ovat mm. kantavat rakenteet näkyvällä tai verhoillulla seinäpinnalla esimerkiksi omakotitaloissa ja muussa yksityisessä rakentamisessa, kerrostaloissa ja julkisissa tiloissa kuten kouluissa, sairaaloissa ja liikuntahalleissa tai infrarakentamisessa, vaikkapa siltarakenteena. Lisärakentamisen kohteita ovat mm. rakennusten lisäkerrokset.

HOISKO CLT rakennusmateriaalina

HOISKOn reunaliimattu CLT valmistetaan kiinnittämällä yksittäiset laudat levyksi ja lisäämällä sitten toisiinsa nähden poikittaisia levykerroksia liiman avulla päällekkäin, kunnes saavutetaan levylle haluttu paksuus. Kerrostetut levyt puristetaan sitten tiiviiksi elementiksi. Käyttötarkoituksesta riippuen levy voidaan työstää aukottamalla, hiomalla ja pinnoittamalla.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan ristiinlaminoitu massiivipuu haastaa betonin ja teräksen, sillä kantavuudeltaan se yltää teräksen tasolle ja on painoltaan betonia kevyempää. HOISKO CLT:n reunaliimatut saumat vähentävät liimaamattomassa materiaalissa tapahtuvaa saumojen rakoilua vahvistaen tuotteen kantavuutta tehden samalla pinnasta visuaalisemman ja siten myös näkyväksi pinnaksi soveltuvan. Lisäksi reunaliimaus mahdollistaa rakentamisen ilman erillistä höyrynsulkua. HOISKO CLT:tä voidaan valmistaa myös ilman reunaliimausta, joskaan rakenteilta vaadittuja ilmantiiviyteen ja kosteuskäyttäytymiseen liittyviä teknisiä ominaisuuksia ei reunaliimaamattomassa HOISKO CLT:ssä voida taata.

HOISKO CLT:n liimaukseen käytetään ainoastaan
ympäristöystävällistä, tuoksutonta ja vaaratonta formaldehyditöntä polyuretaaniliimaa, jota on käytetty tähän asti mm. hirsirakentamisessa. HOISKO CLT on ainoa kotimainen massiivipuurakennustuote, jolle on myönnetty vähäpäästöisen rakennustuotteen M1-tunnus. Lisäksi HOISKOn huippuunsa hiottu liimaustekniikka takaa elementin hengittävyyden, jolloin liima ei muodosta kalvoa puumateriaalin väleihin.

Ristiinlaminoidut, tiiviisti toisiinsa puristetut puukerrokset estävät materiaalin omaehtoisen laajenemisen ja kutistumisen, jolloin lopputuotteen valmistaminen onnistuu erityisen tarkasti juuri mittojen mukaan. Puumateriaalin tiheys puolestaan vaikuttaa tuotteen paloturvallisuuteen perinteistä puuta paremmin, sillä palon eteneminen ja hiiltyminen rakenteissa on puuta hitaampaa. Pinta on mahdollista käsitellä jopa syttymättömäksi. Koska HOISKO CLT-elementin valmistus tapahtuu valvotussa kuivassa sisätilassa, kosteusongelmatkaan eivät materiaalia uhkaa. Valmiin elementin paikalleenasennus tapahtuu tunneissa, jolloin työmaakustannukset pysyvät siltä osin matalina.

CLT:n hyödyt

  • kustannustehokas rakennusmateriaali kaikenlaiseen rakentamiseen: suurelementti on nopea valmistaa ja koota, tuote on kuiva ja sen valmistus tuottaa vain vähäistä hukkaa
  • puun erinomaiset lämpöön liittyvät ja kosteutta tasaavat ominaisuudet: mahdollistaa jopa eristeettömän rakentamisen
  • rakenteellinen kantavuus ja stabiilius
  • yksilöinnin ja käyttömahdollisuuksien monipuolisuus
  • ekologisuus ja hiilidioksidivaikutukset
  • todistetusti positiiviset terveys- ja elämänlaatuvaikutukset.